Ивичест смок (кощерица)  
     
 
Ивичест смок (кощерица)   Elaphe quatuorlineata
 
     
 
 
     
 
№ на снимката 621
Име Ивичест смок (кощерица)
Латинско име Elaphe quatuorlineata
Описание дигитална
Място България
Автор Ива Христова
 
     
     
  Авторско право © 2006 fotobiota.com   Всички права запазени!