Моля изберете категория:  
 
   
Бозайници (22 клипа)
Птици (174 клипа)
Влечуги (7 клипа)
Земноводни (7 клипа)
Безгръбначни (7 клипа)
Еко-проблеми (1 клипа)
Подводен свят (6 клипа)
 
     
     
     
  ПОСЛЕДНИ 10 КАЧЕНИ КЛИПА  
     
 

256 - Воден дърдавец / Rallus aquaticus

Воден дърдавец

/Rallus aquaticus/

• Хранеща се чрез сондиране на субстрата птица. [9 s]
[ТВ формат: PAL; оригинална резолюция: 720х576 px]

• България

• Ива Христова-Николова

Черногуш гмуркач

/Gavia arctica/

• Две птици в зимно оперение плуват заедно. [28 s]
[ТВ формат: PAL; оригинална резолюция: 720х576 px]

• България

• Ива Христова-Николова

Голям пъстър кълвач

/Dendrocopos major/

• Възрастен мъжки с череша в клюна, кацнал върху черешово дърво; накрая излита. [15 s]
[ТВ формат: PAL; оригинална резолюция: 720х576 px]

• България

• Ива Христова-Николова

Лъскавоглав синигер

/Parus palustris/

• Птица се храни със семе върху клонче. [16 s]
[ТВ формат: PAL; оригинална резолюция: 720х576 px]

• България

• Ива Христова-Николова

Стенен гущер

/Podarcis muralis/

• Стенен гущер в скална цепнатина. [11 s]
[ТВ формат: PAL; оригинална резолюция: 720х576 px]

• България

• Ива Христова-Николова

Полско врабче

/Passer montanus/

• Млада птица пие вода. [11 s]
[ТВ формат: PAL; оригинална резолюция: 720х576 px]

• България

• Ив

Градинска дърволазка

/Certhia brachydactyla/

• Възрастна птица влиза в гнездовата цепнатина, впоследствие отлита, отнасяйки екскремент на някое от малките. [10 s]
[ТВ формат: PAL; оригинална резолюция: 720х576 px]

• България

• Ива Христова-Николова

Червеношийка

/Erithacus rubecula/

• Млада птица подскача по земята. [15 s]
[ТВ формат: PAL; оригинална резолюция: 720х576 px]

• България

• Ива Христова-Николова

Сива мухоловка

/Muscicapa striata/

• Птица върху клонче, накрая излита. [13 s]
[ТВ формат: PAL; оригинална резолюция: 720х576 px]

• България

• Ива Христова-Николова

Сиво каменарче

/Oenanthe oenanthe/

• Възрастен мъжки пее върху храст. [9 s]
[ТВ формат: PAL; оригинална резолюция: 720х576 px]

• България

• Ива Христова-Николова

 
     
     
  Авторско право © 2006 fotobiota.com   Всички права запазени!